DevSecOps’a PAM Aracılığı İle Ulaşmak

DevSecOps’a PAM Aracılığı ile Ulaşmak

DevSecOps, “Development, Security, Operations” kelimelerinin bir kısaltılmasıdır ve yazılım geliştirme için en iyi metodolojiler arasında gösterilmektedir. Gartner’a göre DevSecOps uygulamaları, 2021’in sonunda Agile Development ekiplerinin %60’ında uygulanıyor olacak, ki bu oran 2019’daki %20’den 3 kat fazladır. DevSecOps uygulamaları, bilgi güvenliği ekipleri arasında işbirliğine ve sorumluluk paylaşımına öncelik vermektedir.
Öte yandan PAM, “en az ayrıcalık” ilkesini benimser. Ihlaller ve veri sızıntıları gibi ayrıcalıklı kimlik bilgileri aracılığıyla gerçekleştirilen siber saldırılardan korumayı hedefler ve yazılım geliştirme boyunca da DevSecOps’un gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.

DevSecOps Hakkında

DevSecOps güvenlk uygulamalarını DevOps sürecine entegre etmenin bir yoludur. Bu, devreye alma mühendisleri ve güvenlik ekiplerinin agile yazılım geliştirme metodolojileri aracılığıyla işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
DevSecOps, karmaşık yazılım geliştirme süreçleri için hızlı ve güvenli bir şekilde yeni çözümler geliştirmeyi amaçlar. “Continuous delivery pipeline”daki eski güvenlik metodolojilerine çözüm getirir ve kodların hızlı ve güvenli bir şekilde hazırlanıp teslim edilmesini amaçlar. Bu durumda, silo zihniyetinin* yerini teslimat sürecinin aşamalarında iletişimi, işbirliğini ve güvenlik görevlerinin paylaşımını destekleyen bir süreç alır.
DevSecOps’ta görünüşte birbirine zıt olan iki amacı yani güvenli kod ve teslimat hızını kolaylaştırılmış bir süreçle bir araya getirmek mümkündür. Agile mekanizmalarla uyumlu olarak güvenlik testleri, teslimatı geciktirmeden tekrarlar halinde gerçekleştirilir. Bu sayede güvenlik sorunları tespit edilir edilmez sonuçlarda bir sorun çıkarmayacak şekilde çözülebilir.

DevSecOps Yönteminin Avantajları

Daha önce de söylediğimiz gibi, ilk olarak belirtmemiz gereken şey güvenli kod ve teslimat hızını yani birbirine hep sorun çıkaran iki süreci kolaylaştırılmış bir süreçte bir araya getirmek mümkündür. Böylece agile yöntemlerin kaynaklarından faydalanılır ve güvenli kodlar oluşturulur.
2017’de yayınlanan bir EMA raporuna göre, güvenlik operasyonlarının en büyük iki avantajı, güvenlik de dahil olmak üzere IT’de operasyonel verimliliğin artması ve güvenlik altyapısındaki yatırımın iyileştirilmesidir. Aynı rapora göre bir diğer fayda, bulut hizmetlerini 100%’e varan boyutta kullanma imkanıdır.

DevSecOps tarafından devralınan DevOps’un bilinen diğer avantajları:

  • Ekipler arasında daha iyi iletişim ve işbirliği
  • Daha çevik güvenlik ekipleri
  • Taleplere ve değişikliklere hızlı cevap verebilme imkanı
  • Otomatikleştirilmiş yapılar ve kalite testi gerçekleştirmek için daha fazla imkan

PAM Hakkında

PAM, yani ayrıcalıklı erişim yönetimi, kuruluşları kimlik bilgilerinin çalınması ve ayrıcalıkların kötüye kullanılması gibi tehditlere karşı koruma işlevine sahip sistemlerdir.
Bir şirketin IT altyapısındaki ayrıcalıklı faaliyetleri izlemek, korumak, kontrol etmek ve denetlemek için kullanılan süreçleri ve teknolojiyi içeren bir bilgi güvenliği stratejisinden oluşur.

Kuruluşlarda PAM Sistemlerinin Önemi
IT mimarileri için en büyük güvenlik açıklarından biri, kısıtlanmış erişim seviyelerinin dışına çıkan ayrıcalıklı kullanıcılar ve bu ayrıcalıkları kötü amaçlar için kullanmak isteyen dijital suçlular da dahil olmak üzere “insan eylemidir”.
Bu anlamda PAM’ın kuruluşlar için önemi, güvenlik ekipleri tarafından kötü niyetli eylemlerin tanımlanmasını sağlamak ve çalışanların yalnızca işlerini yapmak için gerekli erişime sahip olmalarını sağlamaktır.
Böylece PAM’ı bir siber güvenlik metodolojisi olarak benimseyen şirketler, güvenlik risklerini en aza indirmek, siber saldırıların yüzey alanını azaltmak, işletme maliyetlerini düşürmek ve KVKK gibi katı veri koruma politikalarının maddelerini karşılamak gibi birçok avantaj elde ediyor.

PAM’in DevSecOps Süreçlerindeki Payı
PAM, şirketlerde kimlik bilgilerinin nerede depolandığını ve her bir eylemi kimin hangi zamanda gerçekleştirdiğini anlaması için gerekli olan gizli bilgileri (secrets) taramayı mümkün kılar. Bu görünürlük, yetkililerin IT ortamının güvenliğini doğru bir şekilde sağlar.
Ayrıca, kodlara gömülü paylaşılan gizli bilgileri (secrets) ve parolaları yönetmeyi mümkün kılar ve IT ortamında eylemlerin izlenmesine olanak tanır. Bu, yazılım bütünlüğü ve güvenlik ilkeleriyle uyumluluk için kritik öneme sahiptir.
Kavramlarının benimsenmesini, bireysel kullanıcılara veya belirli hizmet hesaplarına görevlerini yerine getirmek için gereken sayıda ayrıcalık sağlanmasını sağlar. Bu şekilde, bir hesap veya süreç tehlikeye girerse ortamın bir bütün olarak tehlikeye atılmamasını sağlamak mümkün olmaktadır.

Sonuç
• DevSecOps, güvenlik uygulamalarını DevOps sürecine işbirliğine dayalı olacak şekilde entegre eder, bu da iletişimi ve sorumluluk paylaşımını destekler.
• Bu yaklaşım, kolaylaştırılmış bir süreç aracılığıyla güvenli kodların ve teslimat hızının birlikte yürütülmesini mümkün kılar.
• DevSecOps’ta güvenlik mekanizmaları geliştirme sürecine dahil edilir.
• PAM, kuruluşları dış ve iç tehditlere karşı korumayı amaçlar.
• IT yapıları için en büyük güvenlik açıklarından biri, PAM uygulamasının en az güven duyduğu “insan eylemidir”.
• PAM sistemleri, kuruluşun katı veri koruma politikalarına uyum sağlamasını destekler.
• PAM, yazılım geliştirme döngüsünde DevSecOps’a katkıda bulunur ve kişinin bilgilerin ve kimlik bilgilerinin nerede saklandığını ve kimin (ve ne zaman) ne aktivite yaptığının anlaşılmasını sağlar.

*: Silo zihniyeti genel olarak “bir şirkette veya bölümde aynı şirketten başkalarıyla bilgi paylaşmak istemeyen bir zihniyet” olarak tanımlanabilir.

Erişim Otomasyonu

Gartner’a göre PAM Market Trendleri

Gartner PAM pazarını, makine hesapları ve servis hesaplarını, kimlik bilgilerini ve yüksek düzeyde ayrıcalıklı olması gereken işlemleri yönetmeyi ve korumayı amaçlayan temel bir güvenlik teknolojisi olarak tanımlar.

Erişim Otomasyonu

Senhasegura DOMUM

Senhasegura Remote Access Management ile şirket çalışanları ve şirket ağına erişim yapacak kişiler için Zero Trust tabanlı VPN’siz erişim sağlayın.

Çözümlerimiz

DSM – DevSecOps

Senhasegura Secret Management ile kurumların benimsediği DevSecOps süreçlerini yönetin ve bu süreçlerde hassas/gizli verilerin takibini yapın.

Read More »

Domum

Senhasegura Remote Access Management ile şirket çalışanları ve şirket ağına erişim yapacak kişiler için Zero Trust tabanlı VPN’siz erişim sağlayın.

Read More »

Senhasegura Go

Daha üst seviye ayrıcalık gerektiren aktiviteleri uç nokta ajanları ile kullanıcı tarafında gerçekleştirin. İstisnai ayrıcalık yükseltmeleri/kısıtlamaları tanımlayın.

Read More »
- - Çözüm Ortaklarımız
Senhasegura, ayrıcalıklı hesap yönetimi, bilgi teknolojileri alanında yenilikçiliğiyle diğer birçok PAM tedarikçisinden daha yüksek puanlanarak faaliyetlerini sürdürmektedir

Bir PAM çözümü olan Senhasegura, parolalar, SSH anahtarları ve dijital sertifikalar gibi tüm kimlik bilgilerini bir konumda depolamanızı, yönetmenizi ve izlemenizi sağlar.

NSS Bilgi Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

İletişim Formu

Bize Yazın

Bize projeniz hakkında birkaç kelime yazın veya herhangi bir soru sorun, size en geç 1 iş günü içinde cevap vereceğiz.

rounded_1.png
				
					console.log( 'Code is Poetry' );
<script type="text/javascript" src="https://nss.formstack.com/forms/js.php/is_ortakl_talep_formu"></script><noscript><a href="https://nss.formstack.com/forms/is_ortakl_talep_formu" title="Online Form">Online Form - IS Ortaklığı Talep Formu</a></noscript><div style="text-align:right; font-size:x-small;"><a href="http://www.formstack.com?utm_source=jsembed&utm_medium=product&utm_campaign=product+branding&fa=h,3092505" title="Powered by Formstack">Powered by Formstack</a></div>