AYRICALIKLI HESAP YÖNETİMİ VE GÜVENLİK AÇIĞI YÖNETİMİ İLE RİSKİN AZALTILMASI

BeyondTrust, şirket içi imtiyaz ve istismar saldırılarından kaynaklanan veri ihlallerini proaktif olarak ortadan kaldırmaya kendini adamış küresel bir siber güvenlik şirketidir. Kurumsal ve devlet kuruluşları, saldırı yüzeylerini azaltmak ve yakın tehditleri belirlemek için BeyondTrust çözümlerine güvenmektedir. Şirketin entegre risk istihbarat platformu, kullanıcı ve sistem verilerinin hacimleri içinde gizli olan kritik riskleri ortaya çıkarma becerisinde benzersiz bir rekabet avantajı sunar. Bu, BT ve güvenlik departmanlarını birleştirerek, ihlalleri müştereken önlemek, uyumluluğu sürdürmek ve iş sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgi ve kontrolü güçlendirmektedir.

AYRICALIKLI ERİŞİM YÖNETİMİ

POWERBROKER PAM

BeyondTrust PowerBroker Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi Platformu, tüm ayrıcalıklı hesaplar ve kullanıcılar üzerinde görünürlük ve kontrol sağlayan entegre bir çözümdür. Platform, konuşlandırmaları basitleştirir, maliyetleri azaltır, sistem güvenliğini artırır ve ayrıcalık risklerini azaltır.

ZAFİYET
YÖNETİMİ

RETINA

Zafiyet yönetiminin tüm aşamalarını ele alan birleştirilmiş bir çözüm platformu – değerlendirme ve iyileştirme, son nokta koruma ve ayrıcalıklı kimlik yönetimi. Kullanıcılara ve varlıklara yönelik tehditleri tanımlayan ve hafifleten, pazar lideri güvenlik açığı yönetimi çözümlerine sahip müşteriler sağlar.

WINDOWS DENETİMİ&GÜVENLİK

POWERBROKER AUDITING AND SECURITY SUITE

Daha basit yönetim yoluyla, BT organizasyonları istenmeyen değişiklik risklerini azaltabilir ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için kullanıcı aktivitesini daha iyi anlayabilir.

SON GÖRÜNTÜLENEN
 • CA Privileged Access Management
  CA Privileged Access Management
 • PORTNOX-Network Access Control
  PORTNOX-Network Access Control
 • KVKK ve GDPR Uyumluluk
  KVKK ve GDPR Uyumluluk
 • IVANTI
  IVANTI

BeyondTrust PowerBroker Password Safe

BeyondTrust PowerBroker Password Safe ayrıcalıklı kullanıcı ve yönetici hesapları için şifre ve oturum yönetimi çözümüdür.

BeyondTrust PasswordSafe ; SSH anahtar yönetimi (SSH Key Management), ayrıcalıklı hesap yönetimi (Privileged Account Management), ayrıcalıklı şifre yönetimi (Privileged Password Management) ve ayrıcalıklı oturum yönetimi (Privileged Session Management) gibi ayrıcalıklı hakların yönetim, takip ve analizini yapan bir merkezi yetki yönetim sistemidir.

RETINA

BeyondTrust Retina Kurumsal Zafiyet Yönetimi (Enterprise Vulnerability Management) güvenlik açığı yönetiminin tüm bileşenlerini kapsayan bir platformdur. Tehlike potansiyeline göre envanteri derecelendirir. Eşsiz raporlama özelliği ile web, network, bulut, mobil ve sanallaştırma altyapıları için ölçeklenebilir modüler koruma sağlar.

Retina CS (Compliance & Security) ; Farklı BT ortamlarında kapsamlı, büyük ölçekli güvenlik açığı önleme, zafiyet değerlendirme ve iyileştirme için önde gelen güvenlik yönetimi çözümüdür.

POWERBROKER

BeyondTrust PowerBroker Privilege Management ürün ailesi fiziksel ve sanal altyapılarda yönetici haklarından kaynaklanan riskleri yok etmeyi hedefleyen uçnokta ayrıcalıklı hak yönetimi çözümüdür.

Ürün ile kurumsal altyapılardaki çalışanların yönetici hakları olmadan en az hak ile çalışmalarını, gerektiği durumda belirli bir onay mekanizması ardından, kayıtlı bir şekilde geçici yada kalıcı olarak yönetici haklarını kullanmalarını ve tüm bu aktivitelerin raporlanabilmesini ve daha sonra adli çalışmalar gerekir ise yeniden izlenebilmesini sağlar.

Uçnokta Hak Yönetimi : Kullanıcıların en az hak ile çalışmasını ve gerekli durumlarda Admin haklarının kısıtlı ve kayıt altına alınarak kullanılmasını sağlar.

Oturum Kaydı : Geçici admin hakkı almış bir kullanıcının, bu hakkı kullanımı süresince oturum kaydı gerçekleştirir.

Uygulama Kontrolü : İzinsiz yazılım kurulumu, kullanımı ve sistem ayarlarında değişim yapılmasını engeller.

Uçnokta Tehlike Yönetimi : Uçnoktalardaki tüm zaafiyet ve tehlikeli aktivitelerin merkezi olarak takibi ve raporlanmasını sağlar.

POWERBROKER AUDITING & SECURITY SUITE

Active Directory Auditing & Security
Active Directory Auditor ; Active Directory üzerinde bulunan kullanıcı haklarının takibi, yönetimi, denetimi ve raporlanmasını sağlar.

 • Hangi işlem ile neyin, kim tarafından, ne zaman değiştirildiği bilgisini toplayarak raporlar.
 • Önemli noktalara kimler tarafından erişildiğini meydana çıkartır.
 • Active Directory üzerinde yapılan her değişimde gerçek zamanlı denetim ve uyarı sağlar.
 • Yapılan değişimlerde, değişim öncesi ve sonrası durumu karşılaştırır.
 • Tek veritabanı üzerinden tüm denetim bilgilerini tutar. Çoklu Forest yapısına uygundur.
 • Milyonlarca kullanıcı ve binlerce sunucunun denetim kaydını (Audit log) tutabilir.

Active Directory Recovery ; Active Directory üzerinde anlık yedekleme yapılmasını ve hatalı değişimlerde sistemin eski haline getirilmesini sağlar.

 • Yapılan hatalarda harcanan eforu en aza indirir ve altyapı hasar görmeden problemin giderilmesini sağlar.
 • Active Directory koruması sağlayarak iş sürekliliği sağlar.
 • Silinen yada değiştirilmiş Group Policy objelerini geri getirir.
 • Dosya hakları ve aktivitelerinin yönetimini ve takibini sağlar.

Active Directory Privilege Explorer ; Active Directory üzerindeki kullanıcı haklarının merkezi bir altyapı üzerinden takibini ve yönetimini sağlar.

 • Active Directory üzerinde kimlerin haklarının olduğunun detaylı raporunu alır.
 • Yapılan hatalı değişimlerin geri alınmasını kolaylaştırır.

Exchange Auditing & Security
Exchange Auditor ; Exchange sunucusuna yapılan erişim ve değişimlerin takibi, raporlanması ve güvenlik risklerinin anlık bildirilmesini sağlar.

 • Exchange üzerinden yapılan tüm konfigürasyon, grup, mailbox kuralı ve haklarda yapılan değişimleri merkezi olarak kayıt eder.
 • Haksız yapılmaya çalışılan erişimlerde anında uyarı mekanizması vardır.

FileSystem Auditing & Security
File Server Auditor ; Windows ve NetAPP dosya sunucularında bulunan kaynaklarda denetim, raporlama ve uygunsuz değişimlerin anlık bildirilmesini sağlar.

 • Paylaşımdaki tüm dosya ve klasörler için denetim, uyarı ve raporlama sağlar.
 • Güvenlik ve denetim için yöneticiler için gerekli tüm denetim özelliklerine sahiptir.
 • Haksız erişim taleplerinde anında uyarı ve bilgilendirme mekanizması vardır.
 • Zamanlanmış raporlar ile istenen raporların otomatik alınması ve yöneticilere ulaştırılması sağlanır.

File Server Privilege Explorer ; Dosya sunucuları üzerindeki kullanıcı haklarının merkezi bir altyapı üzerinden takibini ve yönetimini sağlar.

Dosya sistemleri üzerinde kimlerin haklarının olduğunun detaylı raporunu alır.

Yapılan hatalı değişimlerin geri alınmasını kolaylaştırır.

Dosya sahiplerinin dosyalarına kimlerin erişebileceğinin detayını verir.

Hakların raporlanmasının ve takibinin merkezi bir noktadan yapılmasını sağlar.

SQL Server Auditing & Security
SQL Server Auditor ; SQL veritabanlarında ve SQL konfigürasyonunda yapılan değişimlerin takibi, raporlanması ve uygunsuz değişimlerin anlık bildirilmesini sağlar.

 • Hangi işlem ile neyin, kim tarafından, ne zaman değiştirildiği bilgisini toplayarak raporlar.
 • Önemli noktalara kimler tarafından erişildiğini meydana çıkartır.
 • SQL Server üzerinde yapılan her değişimde gerçek zamanlı denetim ve uyarı sağlar.

Tüm Auditor ürünleri asagidaki diğer özelliklere de sahiptir :

 • Kayıtlar filtrelenerek istenen bilgiler raporlanabilir.
 • Raporlar belirlenen periyodlarda alonarak, otomatik olarak e-mail ile gönderilebilir.
 • Denetimler için özel raporlar hazırlanabilir.
 • Ürün GLBA, SOX, PCI, HIPAA gibi denetim standartlarına uyum sağlar.

Siz de BeyondTrust özelliklerini incellemek ister misiniz?

DEMO için iletişime geçin.

Üreticiler
 • CA Privileged Access Management
  CA Privileged Access Management
  AYRICALIKLI ERİŞİM YÖNETİMİ AYRICALIKLI HAK YÖNETİMİ CA-COMPUTER ASSOCIATES KİMLİK ANALİTİĞİ KVKK-GDPR
 • PORTNOX-Network Access Control
  PORTNOX-Network Access Control
  NETWORK ACCESS CONTROL PORTNOX
 • KVKK ve GDPR Uyumluluk
  KVKK ve GDPR Uyumluluk
  APPTEC360 AYRICALIKLI HAK YÖNETİMİ BT VARLIK YÖNETİMİ BYOD DLP-VERİ KAYBI ÖNLEME DOLANDIRICILK ANALİTİĞİ FİZİKSEL&MANTIKSAL VERİ SİLME GTB TECHNOLOGIES GURUCUL HAKLARIN DENETİMİ VE GÜVENLİĞİ IVANTI KİMLİK ANALİTİĞİ KVKK-GDPR MOBİL İÇERİK YÖNETİMİ MOBİL UYGULAMA YÖNETİMİ NETWORK ACCESS CONTROL OTURUM YÖNETİMİ PORTNOX SECUPI ŞİFRE YÖNETİMİ UBA-KULLANICI DAVRANIŞ ANALİTİĞİ UÇNOKTA YÖNETİMİ VERİ ANONİMLEŞTİRME VERİ MASKELEME VERİ SINIFLANDIRMA YAMA YÖNETİMİ ZAFİYET YÖNETİMİ
 • IVANTI
  IVANTI
  IVANTI YAMA YÖNETİMİ
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Aradığınızı yazın ve Enter'e basarak arama yapın